Opracował: Józef Majchrzak ( były skarbnik ogrodów działkowych )

Tekst w oryginalnej pisowni

Historia powstania ogrodów działkowych w mieście Rawiczu


W 1929 roku powstała myśl stworzenia ogrodów działkowych. Pierwszym inicjatorem

tej myśli był p. Machalewski. W związku z tym rozpoczęto agitację na zebraniach Związków Zawodowych. Następnie zwołano zebranie chętnych na którym powołano komitet organizacyjny w skład którego weszli: Machalewski, Sławiński, Doliński, Majchrzak, Jakubiak, Nowaczyk, Taciak, Bączkiewicz i Polus. Zadaniem komitetu było werbowanie członków, agitacja korzyści działek. Przy ilości 35 członków zwołano pierwsze zebranie, na którym wybrano Zarząd Ogródków Działkowych. Przewodniczącym został p. Bączkiewicz, sekretarzem p. Taciak, skarbnikiem p. Majchrzak. Z tą chwilą Zarząd był zobowiązany do wyszukiwania terenu pod ogródki działkowe z uwzględnieniem odległości ( ażeby nie daleko od miasta). Teren znaleziono- niestety był własnością prywatną. Rozpoczęto konferować z magistratem, ażeby własną ziemię zamienił z gospodarzem. Władze miejskie były przychylnie ustosunkowane do tej zamiany. Po głębokiej analizie – gospodarz wyraził zgodę na zamianę gruntów. Następnie wyłoniła się druga trudność, tereny – grunty zamienione musiały być przepisane w urzędzie katastralnym, na co ten nie chciał się zgodzić. Wobec takiego obrotu sprawy Zarząd O. DZ. zmuszony był zwrócić się o poparcie do magistratu. Na polecenie w/w władz miasta i powiatu biuro katastralne musiało dokonać przepisania. Następnie przystąpiono do pomiaru gruntu i oddzielenia go na 41 działek o 250 m2 , w tym jedno boisko do zabaw oraz drogi. Całość wynosiła 2,5 ha. Teren ten opłotowano, wykopano-wywiercono 5 studni. Działkowicze posadzili drzewa owocowe, krzewy, kwiaty i warzywa. Każdy dbał o swoją własność nie niszcząc sąsiadów. Ta idylla trwała do 1939 roku czyli 10 lat. Hitlerowcy odebrali działki, przekazując je Niemcom przybyłym z Rzeszy lub z innych krajów-przesiedleńcom. Po wojnie, na wiosnę 1945 roku wznowiono użytkowanie Ogrodów Działkowych. Wybrano nowy zarząd: Przewodniczący – p. Stanisław Doliński, sekretarz- p. Jan Augustyniak, skarbnik – p. Józef Majchrzak ( nadal pełnił tą funkcję od 1929 roku). Ponieważ Władza Ludowa w swych założeniach miała na uwadze dobro robotnika, Rada Państwa wydała ustawę dotyczącą Pracowniczych Ogródków Działkowych. Na tej podstawie zarząd P.O.DZ. w Rawiczu rozpoczął starania o przydział dalszych terenów na P.O.DZ. Otrzymano 4 tereny na których wygospodarowano 148 działek. Tak więc pierwsze ogródki działkowe liczyły w pierwszych latach po II wojnie 195 działek. Dla członków O.Dz. których teren oddalony od miasta powołano oddzielny zarząd.


Hymn Polskiego Związku Działkowców

„Zielona Rzeczpospolita”

słowa – Zofia Drwęska-Doeringowa

muzyka – R. Włodarczak

arr. – St. Bartosik

wykonanie – Zespół Artystyczny Wojska Polskiego


W radosnych blaskach wiosny rozkwita

Nasza Zielona Rzeczpospolita,

Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa

Sztandar jej dumnie powiewa.

W swoich szeregach ma ludzi ze stali

Wierni jej wszyscy są wielcy i mali

Składa jej każdy daninę ze swej pracy

Wszyscy poddani dla niej jednacy.

Hołdem działkowców swoich okryta

Wiwat Zielona Rzeczpospolita.

Hołdem działkowców swoich okryta

Wiwat Zielona Rzeczpospolita.

Aktualności

W tym miejscu znajdziesz najnowsze wpisy dotyczące bieżących spraw naszego Ogrodu

Scroll to Top